Apurahojen haku | Applying for grants

Kuva: Jussi Puikkonen.

HAKUOHJEET

Patricia Seppälän säätiö myöntää apurahoja kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja dokumentoivan valokuvauksen projekteihin, kuvajournalismin kehittämiseen ja tutkimukseen, kuvajournalismin opiskeluun ja opetukseen sekä näyttelyihin ja kirjaprojekteihin. Myönnämme kuvaajille myös 2000 euron suuruisia työskentelyapurahoja, jotka on tarkoitettu omien projektien kehittelyyn ja edistämiseen. Lisäksi järjestämme kursseja. Tarkemmat kurssikuvaukset kohdassa Säätiön kurssit.

Vuosina 2022–2024 emme myönnä apurahoja kuvien digitointiprojekteihin, vaan tuemme JOKAn, Journalistisen kuva-arkiston, digitointiprojekteja. Lisätietoja asiasta antaa säätiön asiamies.

Seuraavissa hakuohjeissa kerrotaan hakemuksen tekemisestä säätiön sähköisessä hakupalvelussa. Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa säätiön asiamieheltä Paula Arvakselta, puh. +358 44 586 6144, paula.arvas@patriciaseppalansaatio.fi. Teknisissä ongelmatilanteissa neuvoja antaa hakupalvelun tekninen tuki, jonka yhteystiedot löydät hakulomakkeesta. Lue nämä hakuohjeet, ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta.

Hakuaika

Patricia Seppälän säätiön apurahojen hakuaika on tammikuu. Vuonna 2024 sähköinen hakulomake on auki 2.-31.1. Hakemukset lähetetään säätiölle sähköisen hakupalvelun kautta siten, että ne on tallennettu viimeisenä hakupäivänä 31.1. klo 23.59 mennessä Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hae ajoissa, sillä haun viimeisinä tunteina palvelu voi ruuhkautua.

Sähköinen haku

Hakemus tehdään sähköisessä hakupalvelussa. Se on avoinna apurahojen hakuajan ja linkki sinne löytyy näiden ohjeiden alta.

Sähköisessä hakupalvelussa on kirjautumisohjeet. Kirjauduttuasi saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset täyttämään hakulomakkeen. Valmis lomake lähetetään säätiölle sähköisesti hakupalvelun kautta. Lomaketta ei siis tarvitse tulostaa ja postittaa. Säätiö käsittelee hakemukset, jotka ovat saapuneet sille sähköisen hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä apurahaa. Mikäli haet useammalle kuin yhdelle hankkeelle, niin jokaiselle hankkeelle tehdään oma hakemus.

Kun hakemus on lähetetty säätiön sähköiseen järjestelmään, saat siitä viestin omaan sähköpostiisi. Se on varmistus hakemuksen vastaanottamisesta.

Mihin voi hakea?

Dokumenttiprojektit
Dokumenttiprojektiapurahaa voi käyttää matkakuluihin, materiaalikuluihin ja työskentelyyn. Apurahaa voi hakea dokumenttiprojektin missä tahansa vaiheessa; sen käynnistämisvaiheessa, kuvausvaiheessa tai viimeistelyvaiheessa.

Kirjahankkeet
Apurahaa voi hakea kirjaprojektin tekemiseen tai viimeistelyyn (työskentelyyn kirjaprojektin parissa), taittoon, painokuluihin tai kuvien oheen tulevan tekstin kirjoituspalkkioon.

Näyttelyt
Apurahaa voi hakea näyttelyn valmisteluun liittyviin työskentelykustannuksiin, näyttelyn materiaalikuluihin (kuten kuvien vedostamiseen ja ripustukseen tai oheismateriaaleihin) tai esimerkiksi näyttelytilan kuluihin.

Opinnot
Apurahaa voi hakea kuvajournalismin opintoihin, alan erikoiskursseihin tai työpajoihin. Sitä voi myös hakea opinnäytetöiden tekemiseen.

Muut hankkeet
Apurahaa voi hakea esim. dokumenttivalokuva-kokoelmien alustavaan järjestämiseen tai niihin liittyviin historiahankkeisiin. Varsinaisiin digitointiprojekteihin emme myönnä apurahaa. Olemme ohjanneet digitointituen Journalistisen kuva-arkiston käyttöön.

Työskentelyapuraha
Apurahaa voi hakea uuden hankkeen ideointiin ja suunnitteluun tai esimerkiksi usean keskenolevan hankkeen eteenpäin viemiseen. Apuraha on tarkoitettu työskentelykulujen kattamiseen.

Kuka voi hakea?

Apurahoja voivat hakea kuvajournalismin ja dokumentoivan valokuvauksen aloilla toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Työryhmät ja yhteisöt ilmoittavat hakulomakkeessa yhteyshenkilönä toimivan nimen ja yhteystiedot.

Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta. Jos olet hakemassa apurahaa, mutta et jostakin syystä voi itse täyttää sähköistä hakemusta, ota yhteyttä asiamieheen.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti, jo toteutuneisiin hankkeisiin, eikä tapauksissa, joissa hakija ei ole esittänyt säätiölle selvitystä aiemmin saamastaan apurahasta.

Liitteet

Hakulomakkeeseen liitetään työsuunnitelma ja ansioluettelo. Nämä tulee liittää hakemukseen PDF-muodossa. Työsuunnitelmasta on käytävä ilmi aikataulu, kustannusarvio ja selvitys kokonaisrahoituksesta. Tee työsuunnitelma harkiten ja tarkista, että se kertoo olennaiset asiat selvästi ja ymmärrettävästi.

Hakemukseen liitetään myös sähköisesti työnäytteet eli valokuvat, 5-10 kuvaa per hakemus. Valokuvien tallennusmuoto on JPG ja kuvan koko voi olla maksimissaan 4 megatavua. Hakiessasi apurahaa kirjaprojektille, älä liitä hakemukseen kirjan mahdollista taittoversiota, vaan vain pyydetyt kuvanäytteet.

Kaikki työnäytteet liitetään hakemukseen ja toimitetaan säätiölle sähköisessä muodossa.

Suosittelijat

Hakemukseen voi liittää suosittelijan tiedot: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti. Lausuntoja pyydetään tarvittaessa.

Säätiön kurssit

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan säätiön järjestämälle kurssille, täytä kurssista oma hakemuslomake ja tallenna ne järjestelmään. Liitä myös kurssihakemukseen kuvanäytteet, ansioluettelosi ja kerro lomakkeen kohdassa ”Apurahan käyttötarkoitus lyhyesti ja yleistajuisesti” kokemuksestasi ja miksi sinun olisi tärkeää päästä mukaan kurssille. Kurssin osallistujat valitaan heti hakuajan päätyttyä ja heille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Vuonna 2024 järjestämme Heidi Piiroisen vetämän työpajan kuvajournalisteille.

Tarinoita yksinäisyydestä
Valokuvaaja Heidi Piiroisen vetämä työpaja kuvajournalisteille

Mediasta saa usein lukea erilaisia faktoja yksinäisyydestä Suomessa; ”joka kolmas kokee yksinäisyyden tunteita Suomessa” tai ”pitkittyessään yksinäisyys heikentää terveyttä.” Yksinäisyydestä kärsivät niin lapset kuin vanhuksetkin, mutta myös parisuhteissa elävät aikuiset. Yksinäisyys ja sosiaalisista suhteista sivuun jääminen on pahimmillaan raastava kokemus, joka vaikuttaa ihmiseen elämään perustavanlaatuisesti. Kuinka dokumentoida tätä usein näkymätöntä ongelmaa, miten kertomuksia yksinäisyydestä voi tehdä näkyväksi?

Kuvajournalisti: mikäli olet pyöritellyt näitä aiheita mielessäsi tai työssäsi, hae mukaan Heidi Piiroisen vetämään työpajaan, joka toteutetaan pääosin vuoden 2024 aikana. Työpaja pitää sisällään viisi tapaamista; keväällä kolme tapaamista, elokuussa yksi ja marraskuussa yksi tapaaminen. Tapaamiset järjestetään Helsingin keskustassa (perjantaisin 22.3., 19.4., 17.5., 23.8. ja 1.11. klo 9–16). Työpajaa otetaan mukaan 8 henkeä.

Kurssille haetaan merkitsemällä sähköiseen lomakkeeseen kohta: Tarinoita yksinäisyydestä – Heidi Piiroisen työpaja. HUOM! Kurssille hakijat: Hakemukseen ei merkitä hakusummaa. Mikäli kurssille osallistuja tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, niin säätiö voi korvata harkintansa mukaan osallistujan toteutuneet, kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset 300 euroon saakka kuitteja vastaan. Lisätietoja asiasta antaa säätiön asiamies.

Heidi Piiroinen on työskennellyt 20 vuotta monipuolisesti kuvajournalismin parissa ideoiden ja toteuttaen reportaaseja sekä kotimaassa että ulkomailla. Piiroinen työskenteli Helsingin Sanomien lehtikuvaajana 2006–2/2022. Hän valmistui Turun Taideakatemiasta vuonna 2002 ja vuosina 2002–2004 hän opiskeli kuvajournalismia Lahden muotoiluinstituutissa. Piiroisen yhdessä kirjailija Kimmo Oksasen kanssa tekemä kirja Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2019. Piiroiselle myönnettiin Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto vuonna 2020.

Hakemusten käsittely säätiössä ja apurahapäätökset

Apurahahakemukset käsitellään ja arvioidaan helmi-maaliskuun aikana. Apurahapäätökset ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti sähköpostitse maalis-huhtikuussa. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla viimeistään huhtikuussa.

Hakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella, mikä on normaali käytäntö kaikissa säätiöissä.

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikkien hyvienkään hakemusten perusteella ei voida myöntää apurahaa.

Apurahan saajan raportointivelvollisuus

Jokainen myönteisen apurahapäätöksen saaja on velvoitettu raportoimaan apurahan käytöstä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Raportti lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta. Raportin tulee olla sellainen, että sitä voi vapaasti käyttää säätiön viestinnässä.  Säätiö viestii apurahan saajien projekteista omilla verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Miksi ja millainen loppuraportti?

Ilman apurahan käytöstä jätettyä loppuraporttia, säätiö ei myönnä uutta apurahaa. Loppuraportti on merkityksellinen myös siksi, että se näkyy aina uuden hakemuksen yhteydessä uuden hakemuksen arvioijalle. Arvioija ei välttämättä tunne aiempia hakemuksia eikä hankkeita. Siksi on tärkeää, että loppuraportti on selkeä.

Kerro raportissa, minkä nimiseen hankkeeseen ja milloin sait apurahan; kuinka käytit apurahan ja mitä sen avulla syntyi. Mikäli projektisi on vielä kesken, kerro kuinka olet suunnitellut sen etenevän. Liitä raporttiin myös muutamia kuvanäytteitä projektista (3–5 kpl).

Linkki sähköiseen hakujärjestelmään


HOW TO APPLY FOR A GRANT

The Patricia Seppälä Foundation awards grants for projects in photojournalism, newspaper and periodical photography, reporting and documentary photography, as well as for developing, researching, studying and teaching photojournalism. Grants are also awarded for exhibitions and book projects. We also award photographers working grants of 2000 € to develop and enhance their own projects. In addition, we offer a courses. More detailed description of the course below under the heading Foundation Courses.

In 2022–2024 we do not give out grants for digitizing projects. Instead, we will be supporting Press Photo Archive JOKA’s digitizing projects. For more information, please contact the foundation’s executive officer.

In the text below, you will find instructions for applying for a grant with the help of the foundation’s electronic application service. Questions regarding the application process can be addressed to the foundation’s Executive officer, Ms Paula Arvas, tel. +358 44 586 6144, paula.arvas@patriciaseppalansaatio.fi. In case of technical problems, please contact the application service’s helpdesk. You will find the contact information on the application form. Please read the instructions before you move on to filling in the application.

Application Time

The application time for the Patricia Seppälä Foundation grants is January. In 2024, the electronic application service is available from January 2nd to January 31st. The application is to be submitted via the electronic application service so that the application is saved by 11.59 pm Finnish time (UTC + 2:00) on the last day of application, i.e. January 31st. Note that applications submitted after the deadline will not be processed. Please apply in good time – the electronic service may be congested close to the deadline.

Applying Electronically

Applications are submitted through the electronic application service. The link to the service will be open throughout the application time. You can find the link at the end of these instructions.

The electronic application service will have instructions for logging in. After logging in you will receive a username that will allow you to fill in the application form. The completed form will then be submitted to the foundation through the electronic application service. This means that you do not send your application by regular mail. The foundation will process the applications that have arrived through the electronic application service during the given application time (see above).  Applications that have been submitted too late or by other means than the electronic application service will not be processed.

Only one grant can be applied for with one application form. In case you are applying for more than one grant, you need to fill in an application individually for each grant.

When your application has been successfully submitted in the foundations electronic system, you will receive an email confirmation.

What can you apply for?

Documentary projects
You can use a documentary grant for your work, material costs and travel expenses. You can apply for a grant at any stage of your project: initiating, shooting and finalizing.

Book projects
You can use a book project grant for doing or finalizing a book project (working with a book project), layout and printing expenses or fees for writing texts to accompany the photos.

Exhibitions
You can apply for a grant to cover labour costs generating from preparatory work for an exhibition prepare for an exhibition, as well as material costs (such as printing and hanging or supplementary materials), or for example, venue costs.

Studies
We also offer grants for photojournalism studies, special courses and workshops. You can also use this grant for a thesis.

Other projects
You can also apply for a grant for preliminary arrangements of a collection of documentary photographs or history projects of thereof. We don’t award grants for actual digitalising projects. We channel all digitalising support to the Press Photo Archive (under Historical Picture Collection, in turn under Finnish Heritage Agency).

Working grant
You can submit an application for brainstorming and planning of a new project or, for example, to support and enhance several incomplete projects. The grant is for covering working costs.

Who Can Apply?

Private individuals, work groups and communities involved in the field of photo journalism and documenting photography are eligible for a grant. Work groups and communities are to name a contact person in their application, and to give his/her contact information.

Grants cannot be applied for by proxy. If you are applying for a grant, but cannot for one reason or another submit an electronic application, please contact the foundation’s Executive Officer (see contact information above).

Grants are not awarded retroactively to projects that have already been realized, nor in cases where the applicant has not given the foundation a specification of previous grants.

Enclosures

The grant application must be completed with a project plan and a resumé as attachments in PDF form. The work plan needs to include a schedule, an estimate of expenditures and details of the project’s overall funding. Design the work plan meticulously and make sure that you have included all the necessary information in an understandable way.

The application must also include electronic evidence of work experience, i.e. photographs, 5-10 photograph per application. The form of the photos is to be JPG and their size in maximum 4 megabytes. When applying for a grant for a book project, do not attach the book’s print layout to your application. Instead, attach the requested picture samples only.

All work samples are to be attached to the application and submitted to the foundation in electronic form.

Testimonials

Your application can include the contact information of people, who are willing and able to give a testimonial or a reference for you. This information should include: name, organization, phone number and email address. Testimonials / references will then be requested upon need.

Foundation Courses

In case you are interested in the course arranged by the foundation, fill out a separate application form for the course and save the form in the system online. Also, attach your photo samples and resumé to your course application. In addition, fill out the field “The purpose of the grant in brief”.  Write about your experience and also write why it would be important for you to be able to attend the course. Decisions on course applications will be made immediately after the deadline. Accepted applicants will be informed by email.

Tales of Loneliness
Photographer Heidi Piironen’s workshop for photojournalists

The media often reports various facts on loneliness in Finland, for example “…every third person experiences feelings of loneliness in Finland…” or “…prolonged loneliness has a deteriorating effect on health…” Both the young and the elderly suffer from loneliness, but (surprisingly) also adults in intimate relationships. Being lonely and excluded from social interaction is, at its worst, devastating, with a profound influence on an individual’s life. How, then, to document this, often invisible phenomenon? How to make tales of loneliness visible?

Photojournalist: If you have been pondering on these topics in your personal and professional life, apply for Heidi Piironen’s workshop, for the most part carried out during the year 2024. It consists of five meetings: two in the spring, one in September, one in November and one in January 2025. The meetings are for eight participants, and they will take place in Helsinki city center on Fridays from 9 am to 4 pm (22.3., 19.4., 17.5., 23.8. and 1.11.).

You apply for this course by ticking Tales of Loneliness workshop on the electronic application form. N.B. Do not include the amount of your (grant) application when applying for this course. In case there are many applicants from outside the Helsinki region, the foundation will consider compensating for reasonable travel and accommodation costs up to 300 € in accordance with provided receipts (documentation). For more information, please contact the foundation’s executive officer.

Heidi Piironen has been active in the field of photojournalism in versatile ways for twenty years. She has generated ideas and produced reports both in Finland and abroad. She worked as a photographic reporter for Helsingin Sanomat, a major Finnish news medium, from 2006 to 2022. She graduated from Turku Arts Academy in 2002 and studied photojournalism in Lahti Institute of Design from 2002 to 2004. Together with the author Kimmo Oksanen she received a state award for information publication (from the Ministry of Education and Culture in Finland) in 2019. Furthermore, she received the Patricia Seppälä foundation photojournalistic award in 2020.

Processing Applications and grant decisions

The grant applications are handled and assessed in February and March. The names of the grant recipients will be published on the foundation’s website by the end of April 2023 at the latest. The application process is confidential. Decisions are reached through good foundation practice. No justifications shall be available for individual grant decisions, which is a standard practice in all foundations.

Every year the foundation receives more good applications than it has grants to award. This means that no well-composed application can automatically result in a grant.

Reporting Obligation of Grant Recipients

Each grant recipient is obliged to submit a report on how the grant has been used by the end of January next year. The report has to be in such a form that it can freely be used in the foundation’s communication. The foundation also expresses the wish that images produced with its funding could also be used in the foundation’s communication. The foundation will be publishing posts regarding the projects of the grant recipients on the foundation’s website as well as on Facebook, Instagram and Twitter.

Why a final report, and what kind?

Without a final report on how a grant has been used the foundation cannot award a new grant. The report has further significance in that it provides information to the person assessing new grant applications. The person in question does not necessarily have knowledge of past applications nor projects. For these reasons it is paramount that the final report be clear and concise.

In your report, please include the name of the grant you received in the past, as well as information on how you used the money, and the end results. In case your project is still ongoing, lay out your plans on how to proceed. Also, include 3–5 photo samples to the report.

Link to electronic grant application system