Patricia Seppäläs stiftelse Stipendier Ansökning Ansökningsblankett Fulbright Grant Beviljade stipendium Kontaktinformation Patricia Seppälä Suomeksi
 

Fulbright Grant in Photojournalism sponsored by Patricia Seppälä Foundation

Fulbright Center och stiftelsen Patricia Seppälä har grundat ett stipendium med gemensam financiering i bildjournalism.

INRIKTNING AV STIPENDIET

Stipendiet understöder professionell utveckling och vidareutbildning i USA inom branschen av bildjournalism och pressfotografering. Stipendiet är avsett för personer redan verksamma i yrket för ett projekt som befrämjar yrkesmässig utveckling. Stipendiatprojektet kan omfatta t.ex. fotografering, studier, besök till fackliga institutioner och organisationer, skapande av kontakter till experter i sitt fack, eller övriga besök, konferenser, bakgrundsundersökning eller andra aktiviteter. Stipendiet förverkligas smidigt som en del av Fulbright Center stipendiumprogrammet.

Stipendiet kan beviljas till en finsk medborgare. Stipendiet beviljas ej en ansökande, som redan bevistas i USA.

STIPENDIATPERIODEN 2016-2017

 Följande Fulbright Grant in Photojournalism
 sponsored by  Patricia Seppälä Foundation
 utdelas för läsåret 2016 - 2017.
 Sista ansökningsdag 14.12.2015
 
Närmare anvisningar angående ansökning 
Fulbright Center 
Mirka McIntire  tel. 044 5535269.